گردنبند، گوشواره و زیورآلات

گردنبند، گوشواره و زیورآلات

هَمْ‌نَفَس ❖ پلاک آویز گردنبند نقره

11103ns
850,000 
گردنبند شعر و خط فارسی از طرح مقدارِ یارِ هَمْ‌نَفَس، چون من نداند هیچکس ❖ مصرع شعر سعدی؛ قابل سفارش به‌صورت طلا، استیل و نقره.
گردنبند، گوشواره و زیورآلات

هَمْ‌نَفَس ❖ پلاک آویز گردنبند طلا

11103ng
7,250,000 
گردنبند شعر و خط فارسی از طرح مقدارِ یارِ هَمْ‌نَفَس، چون من نداند هیچکس ❖ مصرع شعر سعدی؛ قابل سفارش به‌صورت طلا، استیل و نقره.